BLI STÖDMEDLEM

Först och främst ett stort tack till alla er som är med och stödjer vår förening! Vi är oerhört tacksamma över våra stödmedlemmar som hjälper till att finansiera de kostnader som denna sport innebär (hästhållning, transportkostnader, utrustning, lokaler etc.).

För att bli stödmedlem, sätt in 200 kronor eller annat valfritt högre belopp på:
Bankgiro: 157-7196
Ange för- och efternamn i meddelandefältet.

Skicka även ett mail till adressen info@sveavoltige.se, med rubriken ”Stödmedlem”, innehållande det insatta beloppet samt för- och efternamn 

ORDINARIE MEDLEMMAR

Medlemsavgift för seniorer: 300 kr
Medlemsavgift för juniorer: 200 kr

Medlemsavgiften sätts in på nedanstående konto. Ange förnamn, efternamn och medlemsskapstyp i meddelandefältet.
Bankgiro: 157-7196